Menu

School Sms Archive

LKG Boyz

LKG Boy1 :Mapla yenga appa bayanthankolliya irukkaruda.LKG Boy2 :Yeppadida Sollura?LKG Boy1 :Yeppa road cross pannunalum yen kaiya irukkama pidichikurar